اخبار

سوادفناورانه به عنوان ستون تربیت عمومی در دوران مدرن و فرا مدرن تلقی می شود

 آقای دکتر فرهاد سراجی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان اظهار کردند که آنچه تمدن مدرن و فرا مدرن را از تمدن سنتی و کشاورزی متمایز می سازد، توسعه سیستم­ها و فناوری­هاست. ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، شغلی و زمینه­ های مرتبط با آنها تحت تاثیر سیستم­ها و فناوری ها دستخوش تغییرات متنوعی شده اند.

صنایع فلزی در حوزه کار و فناوری

آقای مهندس محسن آزموده از نخبگان و هنرآموزان صنایع فلز در ایران گفتند: امروزه در نظام آموزشی ایران تلاش می‌شود تا از طریق نزدیک کردن رابطه آموزش با صنعت، زیرساخت‌های آموزشی و اقتصادی در کنار هم رشد یافته و بالنده شوند. در همین راستا اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دستور کار قرار گرفته است. در این برنامه پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی تاکید شده است. از این رو، ایجاد ارتباط بین صنعت و آموزش اهمیت بسیاری یافته است.

چاپ در حوزه کار و فناوری

آقای مهندس صانعی از نخبگان صنعت چاپ گفتند: گستردگی حوزه کار و فناوری این امکان را به دانش آموزان می دهد که با شناخت استعداد، علایق خود و بازار کار، شغل آینده خود را به نحوی انتخاب کنند که آینده شغلی خود را تضمین، و برای جامعه خود فردی مفید و کارآمد باشند. از میان فناوری های دنیای کار، فناوری چاپ جایگاه ویژه ای از نظر وسعت و کار آمد بودن دارد. به طوری که امکان ارایه آن در تمام حوزه های یادگیری کار و فناوری وجود دارد.

صورت بندی مسئله جهت داری تکنولوژی- احمد شه گلی

دکتر احمد شه گلی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفتند که ماهیت تکنولوژی امروزه مورد تامل جدی محققان قرار گرفته است. یکی از مباحث مربوط به تکنولوژی، بحث خنثایی یا جهت دار بودن آن است. آیا تکنولوژی جهت‌دار است، یا نه؟ بدین معنا که تکنولوژی، صرف نظر از کاربر دارای لوازم، اقتضائات و فرهنگ ملازم است به گونه ای که هر کجا حضور پیدا کند، اقتضائات خود را به همراه می آورد یا اینکه تکنولوژی ابزاری خنثی و بی‌طرف است و این کاربران تکنولوژی‌اند که جهت خاص ارزشی و فرهنگی به آن تحمیل می کنند؟

دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص مهارت آموزی و کارآفرینی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است و ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد. برهمین اساس در سیاستهای کلی اشتغال ترویج،  تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور تاکید شده است.

previous pauseresume next

مقالات