اخبار

دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص مهارت آموزی و کارآفرینی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است و ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد. برهمین اساس در سیاستهای کلی اشتغال ترویج،  تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور تاکید شده است.

previous pauseresume next

مقالات