کتاب و فیلم های آموزشی کار و فناوری پایه نهم

فایل PDF کتاب کار و فناوری پایه نهم
مقدمه تعریف پودمان و پروژه-گام های انجام پروژه
پودمان یک: الگوریتم  حل مسئله و فرآیند آن
 آموزش الگوریتم، روش های الگور
نرم افزار edraw
رسم نمودار روند با نرم افزار edraw
پودمان دو: نرم افزار bricsCAD
آموزش نرم افزار bricsCAD 2
نرم افزار bricsCAD3
پودمان سه: سیستم، انواع ساز و کار حرکتی
چرخ و تسمه، چرخ و زنجیر چرخ
پودمان چهارم: بازی های رایانه ای، مزایا ومعایب بازی های
کار با نرم افزار scratch
کار کلاسی صفحه 47 کتاب
پودمان پنجم: برق و کاربردهای آن، نیروگاه برق
پودمان ششم: تاسیسات مکانیکی، انواع تاسیسات مکانیکی،
تعمیرانواع شیرآلات بهداشتی اهرمی
تعویض سیفون ظزفشویی
تعویض سیفون سرویس بهداشتی 
پودمان هفتم : آموزش اصول دیوارچینی با آجر
آموزش کنده کاری روی گچ
پودمان هشتم: آشنایی با اجزای خودرو،
پودمان نهم: اندازه گیری محیط بدن کودک
پایش رشد و تکامل کودک
پودماندهم: کارگروهی، مسئولیت پذیری
روش های پتینه کاری بر روی فلز روی مس
پودمان یازدهم: هدایت تحصیلی-حرفه ای
عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی
شغل

 

نظر دهید

16 + 2 =
حاصل جمع را وارد کنید