تبلیغات اینترنتی

چطور مى‌توان از صحت یک آگهى در سایت دیوار اطمینان پیدا کرد؟

نحوه خرید ایمن در سایت دیوار به آدرس https://divar.ir/terms/#safetynotice توضیح داده شده است. اما به طور کلى توصیه مى‌شود قبل از دریافت کالا یا خدمات هیچگونه وجهى بابت پیش پرداخت و ... به فروشنده پرداخت ننماید.