اخبار

معلمان آموزش دیده و تجهیزات مناسب در مدارس دولتی برای آموزش مهارت‌ها و درس کار و فناوری کمتر وجود دارد

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: معلمان آموزش دیده و تجهیزات مناسب در مدارس دولتی برای آموزش مهارت‌ها و درس کار و فناوری کمتر وجود دارد و به دلیل نوع و ویژگی‌هایی که دروس مهارتی دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند.خبر گزاری تسنیم در بحث مشکلات نظام آموزشی کشور در حوزه آموزش مهارت به دانش آموزان و چرایی عدم تحقق این هدف با "احمدرضا دوراندیش" معاون شورای عالی آموزش و پرورش که پیش از این مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش بود، گفت‌وگویی انجام داده است.

صورت بندی مسئله جهت داری تکنولوژی- احمد شه گلی

دکتر احمد شه گلی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفتند که ماهیت تکنولوژی امروزه مورد تامل جدی محققان قرار گرفته است. یکی از مباحث مربوط به تکنولوژی، بحث خنثایی یا جهت دار بودن آن است. آیا تکنولوژی جهت‌دار است، یا نه؟ بدین معنا که تکنولوژی، صرف نظر از کاربر دارای لوازم، اقتضائات و فرهنگ ملازم است به گونه ای که هر کجا حضور پیدا کند، اقتضائات خود را به همراه می آورد یا اینکه تکنولوژی ابزاری خنثی و بی‌طرف است و این کاربران تکنولوژی‌اند که جهت خاص ارزشی و فرهنگی به آن تحمیل می کنند؟

سوادفناورانه به عنوان ستون تربیت عمومی در دوران مدرن و فرا مدرن تلقی می شود

 آقای دکتر فرهاد سراجی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان اظهار کردند که آنچه تمدن مدرن و فرا مدرن را از تمدن سنتی و کشاورزی متمایز می سازد، توسعه سیستم­ها و فناوری­هاست. ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، شغلی و زمینه­ های مرتبط با آنها تحت تاثیر سیستم­ها و فناوری ها دستخوش تغییرات متنوعی شده اند.

previous pauseresume next

مجلات رشد

ویژگی‌های کارآفرینانه

فصلنامه‌های علمی پژوهشی

مقالات