اخبار

صنایع فلزی در حوزه کار و فناوری

آقای مهندس محسن آزموده از نخبگان و هنرآموزان صنایع فلز در ایران فرمودند: امروزه در نظام آموزشی ایران تلاش می‌شود تا از طریق نزدیک کردن رابطه آموزش با صنعت، زیرساخت‌های آموزشی و اقتصادی در کنار هم رشد یافته و بالنده شوند. در همین راستا اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دستور کار قرار گرفته است. در این برنامه پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی تاکید شده است. از این رو، ایجاد ارتباط بین صنعت و آموزش اهمیت بسیاری یافته است.

چاپ در حوزه کار و فناوری

آقای مهندس صانعی از نخبگان صنعت چاپ گفتند: گستردگی حوزه کار و فناوری این امکان را به دانش آموزان می دهد که با شناخت استعداد، علایق خود و بازار کار، شغل آینده خود را به نحوی انتخاب کنند که آینده شغلی خود را تضمین، و برای جامعه خود فردی مفید و کارآمد باشند. از میان فناوری های دنیای کار، فناوری چاپ جایگاه ویژه ای از نظر وسعت و کار آمد بودن دارد. به طوری که امکان ارایه آن در تمام حوزه های یادگیری کار و فناوری وجود دارد.

تربیت یادگیرندگان خودراهبر، هدف اساسی حوزه تربیت کار و فناوری

دکتر مهدی نامداری، مدیر کل دفتر برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: برای دستیابی به جامعه ای پویا، آگاهی و تسلط دانش آموزان نسبت به مهارتهای حرفه ای و شغلی امری ضروری است. در این راستا، حوزه تربیت کار و فناوری بستری مناسب برای دستیابی به این هدف است. در راستای تحول سازی برنامه های درسی و آموزش، این حوزه بایستی با تکیه به مهارتهای پایه، در تربیت یادگیرندگان خودراهبر و کارآفرین تلاش کند، چرا که تحولات مستمر و زیادی را در حوزه های فناوری و حرفه ای شاهد هستیم.

معلمان آموزش دیده و تجهیزات مناسب در مدارس دولتی برای آموزش مهارت‌ها و درس کار و فناوری کمتر وجود دارد

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: معلمان آموزش دیده و تجهیزات مناسب در مدارس دولتی برای آموزش مهارت‌ها و درس کار و فناوری کمتر وجود دارد و به دلیل نوع و ویژگی‌هایی که دروس مهارتی دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند.خبر گزاری تسنیم در بحث مشکلات نظام آموزشی کشور در حوزه آموزش مهارت به دانش آموزان و چرایی عدم تحقق این هدف با "احمدرضا دوراندیش" معاون شورای عالی آموزش و پرورش که پیش از این مدیرکل دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش بود، گفت‌وگویی انجام داده است.

صورت بندی مسئله جهت داری تکنولوژی- احمد شه گلی

دکتر احمد شه گلی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفتند که ماهیت تکنولوژی امروزه مورد تامل جدی محققان قرار گرفته است. یکی از مباحث مربوط به تکنولوژی، بحث خنثایی یا جهت دار بودن آن است. آیا تکنولوژی جهت‌دار است، یا نه؟ بدین معنا که تکنولوژی، صرف نظر از کاربر دارای لوازم، اقتضائات و فرهنگ ملازم است به گونه ای که هر کجا حضور پیدا کند، اقتضائات خود را به همراه می آورد یا اینکه تکنولوژی ابزاری خنثی و بی‌طرف است و این کاربران تکنولوژی‌اند که جهت خاص ارزشی و فرهنگی به آن تحمیل می کنند؟

previous pauseresume next

مقالات