کتاب و فیلم های آموزشی پایه ششم

 

فایل PDF کتاب درسی پایه ششم
درس 1: آشنایی با رایانه آموزش آرگونومی
رایانه و لوازم آن
درس 2: کاربا رایانه جلسه اول: آموزش فارسی کردن رایانه
(فارسی کردن زبان رایانه2)
جلسه اول:کار با نماد و پنجره
کار با نماد و پنجره
کار با پرونده و پوشه
جلسه دوم: کار با پرونده و پوشه
درس 3: نقاشی با رایانه جلسه اول:ترسیم و رنگ آمیزی
(ترسیم و رنگ آمیزی 2)
ویرایش و چاپ تصویر
جلسه دوم: ویرایش و چاپ تصویر
درس 4: هنرهای دستی(دوخت جامدادی) جلسه اول:طراحی و برش الگو
جلسه دوم:دوخت و تزیین جیب
جلسه سوم:دوخت بدنه جامدادی
درس 5: تایپ در رایانه جلسه اول:آشنایی با صفحه کلید و کاربا کلیدهای پایگاه
جلسه دوم:کاربا ردیف میانی و ردیف پایین صفحه کلید
جلسه سوم:کار با سه ردیف حروف صفحه کلید
جلسه چهارم:تایپ اعداد و علامت ها
درس6: نوشتن با رایانه

آموزش فارسی کردن واژه پرداز

کار با قلم
(کار با قلم 2)
ویرایش متن1
ویرایش متن2
(ایجاد جدول 1)
کار با جدول2
کاربا شکل ها و صفحه آرایی1
کار با شکل ها و صفحه آرایی2
آموزش تکمیلی نوشتن در رایانه
آموزش تکمیلی نوشتن در رایانه(اختیاری)
اجزای نرم افزار word 2016
قاب بندی توسط ابزار paragraph زبانه home
ترسیم و ویرایش اشکال
ویرایش اجزای نمودار سازمانی
تنظیمات جلوه، رنگ و نور تصویر
درس 7: کاربا چوب و فلز ساخت آویز انتخاب و انتقال طرح
برش و سنباده کاری چوب
ساخت زنجیر آویز
درس 8: الگوریتم و روندنما شناخت مسئله
مسئله های پیچیده
روش حل مسئله(الگوریتم)
نمایش مراحل حل مسئله(روندنما)
درس 9: تهیه غذا سالادسبز ابزارها و انواع برش در آشپزی
آماده کردن و تزیین سالاد
درس 10: پروژه های انتخابی طراحی و ساخت احجام تزیینی
بافتنی
طراحی و ساخت چی به چی مربوطه
طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج
طراحی و ساخت گردونه تصویر
گلدوزی
گل کاری
طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری
خیاطی
طراحی و ساخت خودروی برقی
طراحی و ساخت خودروی کشی
طراحی و ساخت ماکت سازه
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار
سبزی کاری
طراحی و ساخت ساک دستی
رسامی و ساخت ماکت

نظر دهید

9 + 3 =
حاصل جمع را وارد کنید