بازی های رایانه ای

چه بازی‌های رایانه‌ای برای فرزندمان مفید است؟

نکته اول: اصرار برای حذف کامل بازی‌های رایانه‌ای از دایره سرگرمی‌های کودک، صحیح نیست. برخلاف تصور عموم والدین، این نفس بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی به شکل کلی نیست که برای بچه‌ها مضر و مخرب است، بلکه نوع بازی انتخاب شده است که می‌تواند هم‌ راستا یا در تضاد با تربیت و خلاقیت کودک باشد. بازی‌های زیادی وجود دارند که نه تنها زیانبار نیستند، بلکه می‌توان از آنها برای آموزش و توسعه خلاقیت در کودک استفاده کرد.