اعتماد به نفس

اعتماد به نفس به این معناست که یک نفر به توان و توانمندی‌های خودش باور و اعتماد داشته باشد و خودش را عمیقاً ارزشمند و توانمند بداند. اعتماد به نفس شامل موارد زیر است:

احساس تعلق – احساس بی همتا و بی نظیر بودن – احساسا قدرت کردن (در مقابل احساس ضعیف بودن) – احساس الگو بودن.