انعطاف پذیری

انعطاف پذیری توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط استرس زا و چالش برانگیز است. انعطاف پذیری، مشکلات زندگی را کم نمی کند، بلکه به افراد قدرت می دهد تا با جریان زندگی حرکت کنند.

انعطاف پذیری نقش حیاتی در سلامت روانی افراد دارد و به صورت توانایی فرد در سازگاری با یک موقعیت غیر منتظره، تهدیدآمیز یا آزاردهنده تعریف می شود.

این ظرفیت می‌تواند به فرد کمک کند پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و با وجود قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی های اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود را ارتقاء ببخشد و متمایز شود.

ویژگی های افراد انعطاف پذیر چیست؟

1 – احساس ارزشمندی  2 – مهارت حل مسئله  3 – مهارت های اجتماعی   4 – خوش بینی  5 – همدلی