پایه نهم آموزش اندازه گیری محیط بدن کودک دورسر و دوربازو، ثبت شاخص های رشد کودک، محاسبه نمایه توده بدن، تهیه فهرستی از شاخص های تکامل کودک

نظر دهید

1 + 8 =
حاصل جمع را وارد کنید