پایه نهم آموزش برق و کاربردهای آن، نیروگاه برق و انواع آن، تجهیزات کار با برق، شمای فنی و حقیقی مدار کلید دو پل، مقررات ملی ساختمان

نظر دهید

5 + 3 =
حاصل جمع را وارد کنید