کتاب‌های استم(STEM)

بررسی انتقادی از مسائل STEM_ و چالش ها-مسیر یابی

یک مدل مبتنی بر تمرین دانش آموزان STEM_ STEM در صحنه

استفاده از تئوری های مدیریت برای آموزش STEM_ مورد تجزیه و تحلیل SWOT

بستن شکاف دستاوردی از یک پرسپکتیو بین المللی_ تبدیل کننده STEM برای آموزش مؤثر-اسپرینگر هلند (2014)

شناخت، فراشناخت و فرهنگ در آموزش STEM _ یادگیری، تدریس و ارزیابی

کمیته مدارس یا برنامه های بسیار موفق درK-12 STEM

ایجاد محتویات STEM مبتنی بر پروژه_ راه واقعی

طراحی، ساخت، بازی _ رشد نسل بعدی مبتکران STEM- مسیریابی (2014)

کتاب راهنمای تحقیق درباره آموزش STEM مبتنی بر ابر برای نتایج یادگیری پیشرفته

بهبود نتایج آموزش K-12 STEM از طریق مرجع یکپارچه سازی فن آوری و مرجع اطلاع رسانی (2016)

انجمن مدیریت منابع اطلاعات - آموزش STEM _ مفاهیم، روش ها، ابزارها و برنامه ها(2015). 1. 2 & 3 IGI Global

آموزش K-12 STEM - دستیابی به موفقیت در پژوهش و عمل

فلسفه آموزش STEM _ یک تحقیق انتقادی - پالگراو مکمیلیان(2015)

رباتیک در آموزش STEM - طراحی مجدد تجربه

اصلاحات آموزشی متوسطهSTEM - پالگراو مکمیلیان (2011)

آموزش علوم کامپیوتر هوشمند STEM محور

آموزش و پرورش STEM و ICT در محیط های هوشمند-انتشارات بین المللی اسپرینگر-2016

آموزش STEM در خردسال ثانویه _ حالت بازی

25پروژه فوق العاده جالب -STEM Lab ساخت، اختراع، ایجاد، کشف

کتاب راهنمای دانشجوییSTEM-مطبوعات انجمن معلمان علوم ملی (2011)

یک مکمل برنامه درسی علمی برای کلاس های دبیرستان های ابتدایی و راهنمایی - نسخه معلم

آموزش موفق K-12 STEM _ شناسایی رویکردهای مؤثر در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (2011)

آموزش STEM در دوره متوسطه _ کمک به معلمان برای برطرف کردن چالش –آگاهی (2014)

عدم اطمینان و نمودار در کار کشف - پیامدهای کاربردی و کاربردهای آموزش STEM