آموزش های تلویزیونی حتی بعد از بازگشایی مدارس هم باید تقویت کننده برنامه درسی باشد

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری کاروفناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره تعطیلات ناشی از کرونا و اقدامات آموزش و پرورش برای آموزش‌های مجازی و تلویزیونی دروس به دانش‌آموزان گفت: باید به دنبال ایجاد فرصت‌های متعدد یادگیری باشیم. حتی وقتی بیماری کرونا رفع شد و مدارس باز شدند هم آموزش‌های تلویزیونی باید ادامه یابند.

حمید یزدانی در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به تعطیلات مدارس در ماه اخیر به علت شیوع کرونا و میزان اثربخشی آموزش‌های مجازی و تلویزیونی دروس برای دانش‌آموزان اظهار کرد: باید ابتدا بررسی کرد که چه راهکارهایی برای آموزش در این موقعیت داریم. ممکن است در مقطعی از زمان برای آموزش گزینه‌های متعددی در دست داشته باشیم اما در فضای کنونی که شیوع یک بیماری مدارس را به تعطیلی نسبتاً طولانی مدت کشاند، پیش زمینه‌های لازم و انتخاب‌های متعدد در دست نبود.

وی افزود:از سوی دیگر با اینکه معلمان ما فاقد تجربه برای اینگونه موقعیت‌ها بودند، اما با تمام تلاش شروع به آموزش کردند؛ از صفحات کتاب عکس گرفتند، نکاتی را نوشتند، فیلم آموزشی عرضه کردند، پرسش و تمرین دادند و آموزش را پیگیری کردند که جا دارد از معلمان وظیفه شناس تقدیر وتشکر نماییم.

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری کاروفناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با طرح این پرسش که آیا فرصت‌های دیگری نداشتیم؟ تأکید کرد که باید به دنبال ایجاد فرصت‌های متعدد یادگیری باشیم. حتی وقتی بیماری کرونا رفع شد و مدارس باز شدند هم آموزش‌های تلویزیونی باید ادامه یابند.

یزدانی افزود: شاید دانش‌‌آموزانی از آموزش‌های تلویزیونی و فیلم‌های آموزشی دریافت و یادگیری خوبی داشته باشد و دانش‌آموز دیگری با آموزش چهره به چهره و حضوری راحت‌تر باشد و یادگیری بهتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید این موضوع را در برنامه‌ریزی‌‌های آتی مدنظر داشته باشیم اظهار کرد: به رغم تلاش قابل توجه همکاران مدرس یک اشکال در برنامه‌های تلویزیونی وجود داشت که آن هم غلبه اضطراب در پخش‌های زنده در برخی مدرسان بود. معلمان ما تاکنون جلوی دوربین نبوده‌اند و ممکن است کمی هراس داشته باشند و نتوانند آنچه را که می‌خواهند عرضه کنند و نباید آن را به حساب رتبه علمی پایین  گذاشت. ضمناً فضای ایجاد شده برای ضبط برنامه با شرایط حاکم بر یک کلاس درس متفاوت بوده و زمان در نظر گرفته شده برای آموزش نیز تناسب با حجم محتوی ارائه شده نداشت.

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری کاروفناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن تقدیر از رسانه ملی برای آموزش دروس گفت: اگر شیوع بیماری ادامه داشته باشد این آموزش‌ها نیز باید استمرار یابد و در کنار آن کارهای جدیتری انجام شود و فیلم‌های آموزشی ضبط شده داشته باشیم.

یزدانی اضافه کرد: اکنون یکی از اقدامات ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی راه‌اندازی پویشی است. فیلم‌هایی در سنوات قبل به عنوان راهنمای معلم تولید شده بودند که اکنون از امکانات آپارات و سایت رشد استفاده می کنیم و فیلم‌های مناسب را جهت بهره‌برداری در اختیار مخاطبان قرار می‌دهیم.