پایه هشتم-آموزش برق و کاربردهای آن، مفاهیم اساسی الکتریسیته، انواع مقاومت، اجزای مدار الکتریکی

نظر دهید

1 + 5 =
حاصل جمع را وارد کنید