فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی چه؟

نظر دهید

14 + 1 =
حاصل جمع را وارد کنید