قرآن و معارف اسلامی

مشروح مصاحبه سرپرست حوزه تربیت و یادگیری قرآن و معارف اسلامی

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری قرآن و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به تبیین جایگاه، اهداف و ماموریت‌های حوزه تربیت و یادگیری قرآن و معارف پرداخت و با اشاره به وضعیت کنونی نظام آموزش مدرسه‌ای ایران گفت: امروز دروس دینی به دروس حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند و معلمان دینی معلمان درجه دوم تلقی می‌شوند و موقعیت معلمان ریاضی و فیزیک را در مدرسه ندارند.