فایل PDF کتاب و فیلمهای آموزشی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

فایل PDF کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم
بخش 1: تیم سازی تشکیل تیم
بخش 2: کار تیمی موفق کار تیمی موفق
بخش 3: تقویت کار تیمی تقویت کار تیمی
بخش 4: حل مسئله حل مسئله
بخش 5:  هدف گذاری و تصمیم گیری هدف گذاری و تصمیم گیری
بخش 6: خودشناسی تیپ های شخصیتی

 

بخش 7: کارگاه توسعه شخصی

شغل متناسب با ویژگی های شخصیتی
بخش 8: شناسایی ارزش ها و نیازها طراحی مسیر شغلی
بخش 9: شناسایی مهارت... شناسایی ارزش ها ونیازها
بخش 10: تفکر  
بخش 11: تفکر خلاق (واگرا)  
بخش 12: توسعه خلاقیت فردی  
بخش 13: توسعه خلاقیت تیمی  
بخش14: تشخیص فرصت، ایده پردازی  
بخش15: ایده یابی  
بخش 16: نوآوری و تریز  
بخش 17: سنجش کارآفرینی  
بخش 18: تعیین نوع کسب و کار  
بخش 19: مدل کسب و کار: مشتری شناسی  
بخش 20: مدل کسب و کار: طراحی  
بخش 21: مدل کسب و کار: تعیین کانال توزیع  
بخش 22: مدل کسب و کار: ارتباط بامشتریان  
بخش 23: مدل کسب و کار: درآمدزایی  
بخش 24: مدل کسب و کار: منبع یابی  
بخش25: مدل کسب و کار: فعالیت های کلیدی  
بخش 26: مدل کسب و کار: شریک یابی  
بخش 27: مدل کسب و کار: برآورد هزینه  
بخش 28: طرح کسب و کار  
بخش29: نگارش طرح : معرفی کسب و کار  
بخش30: نگارش طرح : تهیه برنامه بازار و بازاریابی  
بخش31: نگارش طرح قسمت3: تهیه برنامه تولید  
بخش32: نگارش طرح قسمت4: تهیه برنامه مالی و زمان بندی  

 

 

 

 

 

 

نظر دهید

13 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.